Joc didactic Limba și literatura română- ,, Lanțul substantivelor”

DISCIPLINA: Limba şi Literatura Romȃnă
CONŢINUTURI: Părţi de vorbire. Substantivul
CLASA: 3 – 4
DENUMIREA JOCULUI: Lanţul substantivelor
SARCINA DIDACTICĂ: Găsirea unor substantive comune/ proprii şi înlănţuirea lor în scris, în funcţie de litera finală
MATERIAL DIDACTIC: cretă colorată sau markere, coli, instrumente de scris
REGULILE ŞI DESFĂŞURAREA JOCULUI:
     Jocul este distractiv şi se desfăşoară pe grupe de cȃte 8 – 10 elevi. Membrii fiecărei grupe îşi vor alege cȃte un responsabil care va stabili ordinea la răspuns.
   După ce clasa a fost organizată în prealabil pentru joc, se explică elevilor că, în funcţie de ultima literă a cuvȃntului pe care învăţătorul îl va scrie pe tablă/fişă, membrii aceleiaşi grupe vor trebui să găsească pe rȃnd alte denumiri (eventual din aceeaşi categorie) care să înceapă cu litera respectivă, fără a repeta vreunul dintre cuvintele scrise anterior.
Prima grupă vine la tablă. Ȋnvăţătorul scrie, de exemplu, cuvȃntul „leu”, după care elevul care va da primul răspuns va căuta să găsească un alt substantiv a cărui literă iniţială este „u”.           Pentru aflarea şi scrierea substantivului, fiecare copil are la dispoziţie 1 minut.
Se continuă jocul cu ceilalţi elevi pȃnă în momentul în care responsabilul grupei va declara finalizarea, făra ca timpul de lucru al grupei să depăşească 8-10 minute.
Se verifică dacă fiecare cuvȃnt respectă regula şi se acordă atȃtea puncte cȃte răspunsuri corecte s-au scris.
     Pentru a economisi timp, celelalte două grupe de lucru vor desfăşura jocul în bănci. Ȋnvăţătorul va monitoriza activitatea tuturor grupelor, urmărind respectarea regulilor jocului.
Coechipierii nu au voie să comunice între ei, fiecare exemplu de substantiv fiind individual. Orice încălcare a regulii se penalizează cu scăderea unui punct grupei în cauză.
      Grupa cȃştigătoare va fi felicitată/recompensată.

Jimborean Camelia

Jimborean Camelia

Profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic Sf. Antim Ivireanu;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link