,,Caruselul”-Joc de mișcare Clasa pregătitoare

Scopul jocului:
Satisfacerea nevoii de mişcare prin exersarea unor deprinderi motrice de bază

Obiective operaţionale:
 Să execute corect mişcări de bază având o ţinută corectă a corpului;
 să răspundă motric la comenzile primite;
 să respecte regulile jocului;  să se orienteze în funcţie de reperul dat.

Regulile jocului:
 Să execute mişcarea dată la primirea semnalului;
 să înceteze mişcarea la primirea semnalului;
 să-şi găsească colegul pereche.

Desfăşurarea jocului:
Elevii sunt împărţiţi în două grupe egale ca număr de participanţi. Aceştia vor forma două
cercuri concentrice astfel încât fiecare membru din cercul interior să aibă un corespondent în cercul exterior. La semnalul de pornire, al învăţătoarei, ambele cercuri se vor roti în sensuri
diferite, elevii executând mişcările primite prin comandă ( diferite tipuri de mers, alergare,
sărituri ). La semnalul de oprire elevii trebuie să se oprească şi să îşi caute colegul pereche,
păstrând cele două cercuri. Perechea/ perechile care nu se regăsesc va/vor fi eliminate. La
următoarea comandă cercurile se vor deplasa, mişcarea fiind, de fiecare dată, alta. Jocul se
încheie când elevii rămaşi în joc nu mai pot forma un cerc.
Dacă numărul de elevi al clasei este impar, elevul care nu are pereche va ajuta
învăţătoarea să aleagă mişcările şi să dea comenzile de plecare/oprire şi poate fi înlocuit pe
parcursul jocului cu un alt elev din oricare cerc, de comun acord sau poate forma pereche cu învăţătoarea.

Picture of Purcaru Florentina Violeta

Purcaru Florentina Violeta

Învăţătoare la Şcoala Gimnazială Nr. 2 Comarnic, cu vechime în învăţământ de 33 de ani, gradul didactic I;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link