Joc didactic Religie-,,Construim prin joc”

Scop: dezvoltarea abilităţilor pentru realizarea unui rebus cu enunţuri religioase.

Obiective: – să formuleze enunuţuri religioase
-să realizeze un rebus cu enunţurile formulate

Regulile jocului:
Profesorul prezintă elevilor o imagine cu chemarea ,,Veniţi să luaţi lumină” şi le cere elevilor să prezinte slujba unde se adresează acestă chemare.”
Elevii vor realiza un rebus pornind de la răspunsul chemării ,,Veniţi să luaţi lumină”.
,,LA SLUJBA ÎNVIERII” pe verticală şi enunţurile religioase pe orizontală.

1. La trădat pe Iisus.
2. Intrarea Domnului în…
3. În Grădina Ghetsimani Iisus s-a…….
4. În timpul judecăţii Iisus a fost……
5. Altă denumire pentru Paşti
6. Dumnezeu a dat oamenilor…….
7. Iisus a fost răstignit pe..
8. La trei zile Iisus a ….

     Prin joc copilul îşi îmbogăţeşte viaţa afectivă şi dobândeşte în mod progresiv capacitatea de a-şi stăpâni emoţiile. El învaţă să reacţioneze sincer, pozitiv sau negativ, faţă de ceea ce este bun, frumos, moral şi faţă de ceea ce e rău, imoral.
Copilul găseşte cea mai eficientă recompensă, în însuşi faptul de a se juca.

Botiș Sorina

Botiș Sorina

Profesor de Religie la Liceul Tehnologic ,,D. F. Ulmeanu” Ulmeni, gradul didactic I, consilier educativ;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link