Joc didactic „Ne jucăm, numărăm şi cu Olaf ne distrăm”

     Acest joc didactic este destinat copiilor de grupă mare și surprinde elemente din cadrul domeniilor Știință și Om și Societate. Jocul are ca scop, consolidarea deprinderilor de a seria elemente după un criteriu dat, precum şi verificarea număratului în limitele 1-10 şi valorificarea deprinderilor de lucru însuşite anterior prin realizarea unor lucrări practice originale. Sarcina didactică este de a aşeza într-o anumită ordine, prin alternare, obiectele din două grupe, după modele structurate iniţial de către educatoare, de a număra în limitele 1-10, de a raporta numărul la cantitate şi invers. Pentru desfășurarea jocului va fi nevoie de materiale şi mijloace auxiliare diverse: Omul de zăpadă Olaf, macheta sub forma unei curţi cu o casă a omului de zăpadă, brazi mari şi mici, oameni de zăpadă mari, oameni de zăpadă mici cu căciuli de diferite culori (roşii, mov, albastre), şase coşuleţe cu cifre între 1 şi 10, conuri de brad, săculeţi cu ghicitori despre cifre , palete cu cifre, oameni de zăpadă din fetru cu cifre (5, 6, 7, 8, 9, 10), nasturi (roşii mari şi mici, negri mari şi mici), lipici, pensule.

    Elementele de joc utilizate ar putea fi: surpriza, numărătoarea, aruncarea şi prinderea mingii, mişcarea, aplauzele, săritura.
Ca obiective operaţionale se vor propune următoarele comportamente:
Să serieze brazi şi oameni de zăpadă într-o anumită ordine, prin alternare;
Să numere conştient în limitele 1-10, asociind cifrelor numărul corespunzător de elemente;
Să raporteze numărul la cantitate şi invers, utilizând un limbaj matematic adecvat
Să lipească nasturii omului de zăpadă, respectând algoritmul ales (un nasture mare roşu, un nasture mic negru) şi cifra corespunzătoare fiecărui om de zăpadă;
Cum regulile sunt nelipsite în cadrul jocurilor didactice, se vor respecta următoarele reguli:
Copilul numit prin prinderea mingii va aşeza brazii şi oamenii de zăpadă în curtea omului de zăpadă, seriindu-i după modelul structurat iniţial de către educatoare, după diferite criterii (mărime, formă, culoare), verbalizând acţiunea făcută. Jocul se va desfăşura până la epuizarea brazilor şi oamenilor de zăpadă.
Copilul la care se vor termina versurile numărătorii va rezolva sarcina propusă de către educatoare, prin alegerea unui coş, identificând cifra care îi este ataşată şi culegând în el atâtea conuri de brad cât indică cifra de pe coş.
Copilul la care se vor termina versurile numărătorii, va sări pe urmele de iepuraş, iar la găsirea unui săculeţ pe traseu, îl va deschide şi va da răspuns ghicitorii despre cifre, alegând coşul cu cifra corectă şi aşezând conurile pe bradul ales, numărându-le.
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate.
Copiii se vor muta la măsuţe unde îi vor lipi nasturi omului de zăpadă, respectând algoritmul ales împreună, ţinând cont de două criterii în acelaşi timp, culoare şi mărime şi cifra aflată pe căciuliţa omului de zăpadă. (ex. un nasture mare negru, un nasture mic roşu)

Într-o parte a sălii de grupă va fi format un semicerc. În faţa semicercului, pe covor, va fi pregătită surpriza pentru copii. Pe un scăunel, va fi aşezat Olaf, musafirul special, care trezindu-se după o furtună puternică îşi găseşte curtea distrusă. Copacii şi oamenii de zăpadă i-au fost răsturnaţi peste noapte şi are nevoie de ajutorul copiilor pentru a-şi reamenaja curtea.

VARIANTA 1
      Copiii îl vor ajuta pe Olaf să aşeze brazii şi oamenii de zăpadă în curtea acestuia. Se vor seria brazi mari şi mici în partea stângă, având ca reper casa lui Olaf, respectând criteriul mărimii, alternând un brad mare şi un brad mic până la epuizarea brazilor mici. Serierea se va face dinspre stânga spre dreapta. Următoarea sarcină va fi de a seria brazi şi oameni de zăpadă mari în partea dreaptă, având ca reper tot casa lui Olaf, respectând criteriul formei, alternând doi brazi şi un om de zăpadă până la epuizarea oamenilor mari de zăpadă. În continuare se vor seria oamenii de zăpadă rămaşi după criteriul culorii, având din nou ca reper casa lui Olaf. Serierea se va face în faţa casei, dinspre stânga spre dreapta, alternând un om de zăpadă cu căciulă roşie, un om de zăpadă cu căciulă albastră şi un om de zăpadă cu căciulă de culoare galbenă.
Copilul propus pentru rezolvarea sarcinii va fi numit prin aruncarea şi prinderea mingii.

VARIANTA 2

    Pentru această variantă de joc se vor pregăti şase coşuleţe inscipţionate fiecare cu câte o cifră. La numărătoarea „1, 2, 3, 4, 5 vino repede aici” copilul la care se vor termina versurile va veni în faţa grupei, îşi va alege un coşuleţ, va recunoaşte cifra inscripţionată pe acesta şi va culege de pe jos atâtea conuri de brad cât indică cifra, aşezându-le în coşuleţ. Jocul va continua până ce toate coşurile vor fi umplute.
În continuare se va complica jocul, copilul numit prin numărătoare va parcurge traseul cu urme de iepuraş pe care va găsi săculeţi cu sarcini de rezolvat (ghicitori a căror răspuns vor fi cifre). Copilul va alege coşuleţul cu cifra dată ca răspuns ghicitorii şi va aşeza conurile din acesta pe un brad, la alegere, numărându-le. Se va cere verbalizarea acţiunilor efectuate.
Fiecare răspuns corect va fi apaudat.

VARIANTA 3
    Copiii se vor ridica de pe scăunele şi se vor muta la măsuţe, aşezate pe patru sectoare. Încălzirea mâinilor se va face cântâd cântecul:
„Ne jucăm, ne jucăm
Cu degeţelele noi ne jucăm
Când degeţelele au obosit
Pumnişorii au şi sosit
Ne jucăm, ne jucăm
Cu pumnişorii noi ne jucăm
Când pumnişorii au obosit
Palmele au şi sosit
Ne jucăm, ne jucăm
Cu palmele noi ne jucăm
Când palmele au obosit
Mânuţele le-am încălzit.”
    Olaf doreşte să participe la Târgul de Crăciun organizat în grădiniţă. Astfel, se va propune realizarea unor ornamente cu care acesta să participe la târg.
    În acesată variantă de joc, după intuirea materialului, se va stabili împreună sarcina de lucru, copiii având posibilitatea de a alege criteriul de seriere. Se va atrage atenţia asupra folosirii unui număr de nasturi în funcţie de cifra de pe pălăria omului de zăpadă.
    Pe fiecare măsuţă se va găsi câte un coş cu nasturi roşii şi negri, mari şi mici, lipici, pensule şi câte un om de zăpadă pe pălăria căruia este scrisă o cifră. Pe pălării cifrele vor varia, pe unele fiind scrisă cifra 5, pe altele cifrele 6, 7, 8, 9 sau 10. Se va cere copiilor să îi lipească fiecărui om de zăpadă atâţia nasturi cât indică cifra de pe pălărie. Se va lua pensula şi se va întinde lipici pe spatele fiecărui nasture, după care se va aşeza pe omul de zăpadă.
Copiii vor executa tema, timp în care, vor fi supravegheați şi ajutați cu explicaţii individuale suplimentare. Pentru a asigura retenţia şi transferul, după realizarea sarcinii de lucru, copiii se vor întoarce pe scăunele.
    Se vor prezenta copiilor palete cu cifre de la 5 la 10. Se va cere copiilor să se grupeze în funcţie de cifra indicată pe paleta educatoarei. Vor fi chemați la educatoare, copiii care i-au lipit omului de zăpadă atâţia nasturi cât indică cifra de pe paletă. Copiii rămaşi pe scăunele vor observa dacă cei care au venit la educatoare au respectat cerinţa. Se vor aşeza oamenii de zăpadă în curtea lui Olaf. Se vor purta câteva discuţii despre activitatea desfăşurată şi despre ce s-a învăţat din această activitate.
    Împreună cu Olaf se vor face aprecieri generale asupra modului de desfăşurare al activităţii şi asupra modului de comportare al copiilor.

Picture of Cristea Maria Manuela

Cristea Maria Manuela

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit „Pinochio”, Zalău, gradul didactic 1, cu o vechime la catedră de 14 ani;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 100 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link