Joc didactic „Unde este locul meu?”

    Jocul didactic prezentat este potrivit copiilor de grupă mică și surprinde elemente din cadrul domeniului Știință . Scopul jocului este, recunoașterea și operarea cu culori, perceperea, indicarea și exprimarea verbală adecvată unor relații spațiale („pe”, „sub”, „în”) față de un reper dat.
    Sarcina didactică este de a sorta obiectele după criteriul culorii și așezarea acestora în poziția spațială indicată („pe”, „sub”, „în”). Pentru desfășurarea jocului va fi nevoie de materiale şi mijloace auxiliare diverse: bradul, cutii cu bomboane colorate(roșii, gabene,verzi), măsuțe pentru bomboane și prăjituri cu indicii specifice culorilor acestora, tăvi pentru prăjituri(roșie, galbenă,verde), globuri, cadouri,bagheta spiridușului.
   Ca elemente de joc propun: surpriza, atingerea cu bagheta spiridușului, mişcarea, aplauzele, închiderea și deschiderea ochilor..
   Obiective operaţionale:
Să sorteze cutiile cu bomboane, respectiv prăjiturile pe măsuța corespunzătoare culorii;
Să precizeze poziția spațială a obiectelor prin raportare la un reper dat(„pe”, „sub”, „în”);
Să așeze obiecte în diferite poziții spațiale, respectând indicațiile educatoarei.

Se vor respecta următoarele reguli:
Copilul la care se vor termina versurile numărătorii va rezolva sarcina propusă de către educatoare, prin sortarea bomboanelor și prăjiturilor după criteriul culorii, verbalizând acțiunea efectuată. Jocul se va desfășura până la epuizarea tuturor bomboanelor și prăjiturilor
Copilul numit prin atingerea cu bagheta spiridușului va așeza ornamentele pentru brad (globuri,cadouri) în poziția spațială indicată,verbalizând acțiunea efectuată.
Jocul se va desfășura până la epuizarea tuturor ornamentelor
Copilul solicitat va rezolva greșeala produsă intenționat de către educatoare
Răspunsurile corecte vor fi aplaudate

   Într-o parte a sălii de grupă va fi format un semicerc. În faţa semicercului, pe podea, va fi pregătită surpriza pentru copii. Pe un scăunel se va așeza spiridușul, care și la această activitate ne așteaptă cu noi provocări. Copiii vor intra ordonat în sala de grupă, după primirea bulinelor în piept și a ornamentelor realizate în cadrul activității anterioare şi se vor aşeza pe scăunele. Fiecare copil își va așeza ornamentul sub scăunel.
   Captarea atenţiei se va realiza prin intermediul spiridușului. Moș Crăciun l-a provocat pe acesta să împodobească bradul, iar mesele să fie pregătite de sărbătoare. Însă, spiridușul este trist deoarece nu reușește singur să împodobească bradul și să așeze la locul potrivit ornamentele confecționate de copii în activitatea anterioară și nici nu cunoaște culorile foarte bine. Aceasta este o provocare pentru spiriduș. Aşadar, el va avea nevoie de ajutorul copiilor și de această dată.
    Pentru reactualizarea cunoștințelor se va purta o scurtă discuţie despre modul în care arată sala de grupă, de unde unele elemente, cum ar fi podoabele de pe brad sau bunătățile de pe masă, lipsesc. Copiii vor fi solicitați să recunoască materialele puse la dispoziție și culorile acestora.
   Se va anunța tema jocului „Unde este locul meu?”, după care se va descoperi cutia cu surprize adusă de spiriduș în care se află cutiile cu bomboane sortate dimineață de către copii și prăjiturile pregătite de aceștia. Se va așeza pe fiecare dintre cele trei măsuțe pregătite lângă brad câte o cutie cu bomboane și câte o prăjitură, respectând indiciul culorii. În continuare se va desfăşura un joc de probă, pentru a vedea dacă s-au înţeles explicaţiile date.

VARIANTA 1
    Copiii vor veni pe rând în faţa grupei, vor alege, fie cutia cu bomboane dorită, fie prăjitura de culoarea dorită și o vor așeza pe măsuța potrivită culorii. Se va cere copiilor să specifice culoarea obiectului ales și locul în care acesta va fi așezat. După ce câțiva dintre copii vor veni în fața grupei și vor alege și așeza la locul potrivit obiectul ales, la îndemnul spiridușului, pentru a putea termina toată treaba, va fi solicitat câte un copil care să vină să așeze toate obiectele de același fel și culoare rămase, la locul potrivit (ex.: Toate cutiile cu bomboane roșii pe măsuța roșie). Se va continua jocul până ce vor fi epuizate toate cutiile cu bomboane și prăjiturile.

Copilul propus pentru rezolvarea sarcinii va fi numit prin numărătoarea „1, 2, 3, 4, 5 / Vino repede aici!”

VARIANTA 2
    La această variantă de joc se vor folosi ornamentele pentru brad pictate la activitatea anterioară, aflate sub scăunel. Știm că globurile se așează pe brad, iar cadourile sub brad. Fiecăreia dintre aceste ornamente i se potrivește o poziție spațială (un loc), fie pe brad, fie sub brad. Copilul numit prin atingerea cu bagheta magică a spiridușului îşi va lua ornamentul de sub scăunel și îl va așeza în poziția potrivită. Jocul va continua până ce toate ornamentele vor fi așezate la locul potrivit. Voi cere verbalizarea acţiunilor efectuate.
    Tot în cadrul acestei variante de joc se va complica jocul, cerând copiilor să închidă ochii, timp în care se va produce o greșeală intenționată. La deschiderea ochilor, copiii vor fi solicitați să descopere greșeala produsă. Fiecare răspuns corect va fi aplaudat.

    Pentru asigurarea retenției și a transferului, după realizarea sarcinii de lucru i se va prezenta, prin verbalizare, spiridușului tot ceea ce s-a lucrat. Copiii vor fi solicitați să se grupeze în funcţie de culoarea bulinei din piept. Vor fi chemați la spiriduș copiii care au în piept bulină de culoare roșie. Copiii rămaşi pe scăunele vor observa dacă cei care au venit la spiriduș au respectat cerinţa. La fel se va proceda și cu ceilalți copii rămași pe scăunele.
    Se vor purta câteva discuţii despre activitatea desfăşurată, despre ce am învăţat din această activitate. Copiii vor fi solicitați să se aşeze în rând, unul după altul, respectând ordinea: toți copiii cu buline roșii în piept, toți copiii cu buline galbene în piept și în final toți copiii cu buline verzi în piept.
Se vor purta câteva discuţii despre activitatea desfăşurată şi despre ce am învăţat din această activitate.
Împreună cu spiridușul se vor face aprecieri generale asupra modului de desfăşurare a activităţii şi asupra modului de comportare al copiilor. Ieşirea la baie se face prin tranziţia “Bat din palme clap, clap, clap”.
,,Bat din palme clap, clap, clap
Din picioare trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi spre baie noi pornim.’’

Picture of Mocan Florica

Mocan Florica

Profesor învățământ preșcolar la Grădinița cu Program Prelungit „Pinochio” Zalău, cu o vechime efectivă la catedră de 12 ani, toate gradele didactice;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link