Sănătatea mediului, sănătatea noastră

      Poluarea şi-a făcut simţită prezenţa din secolul al-XIX–lea odată cu revoluţia industrială. Ea apare cînd mediul natural nu poate distruge un element care a ajuns în aer, sol, apă, pe cale nenaturală. Procesul variază de la cîteva zile la mii de ani.
    Problema poluării este o problemă mondială, fiecare ţară se confruntă cu astfel de probleme la diferite scări mai mari sau mai mici. Poluanţii dintr-o ţară pot fi transportaţi de curenţii de aer determinînd o calitate a aerului nocivă în alte zone sau ţări.
    Eu locuiesc în Municipiul Giurgiu oraş situat în sudul României la graniţa cu Bulgaria, despărţit de aceasta prin fluviul Dunărea. Şi oraşul meu se confruntă cu multe probleme de poluare şi anume:
-metale grele ( plumb şi cadmiu) datorate traficului intens din oraş dar şi al tirurilor numeroase care trec graniţa spre Bulgaria, arderea combustibililor solizi din transporturile feroviare şi navale;
-emisiilor de CO2 datorate societăţii chimice SC Verachim SA, de la canalizarea oraşului şi a depozitării necorespunzătoare a gunoiului menajer;
-emisiile de amoniac care provin de la fermele zootehnice din împrejurimile oraşului, vara cînd temperaturile sunt foarte ridicate peste 38°C (iulie, august);
-pesticidele utilizate în agricultură pentru boli şi dăunători vor avea efecte pe termen lung asupra sănătăţii oamenilor;
-agricultura bio este o soluţie dar deocamdată scumpă pentru agricultori şi clienţi prin preţul ridicat;
-activităţile comerciale (Giurgiu are foarte multe hipermarketuri alimentare), prin modul în care gestionează deşeurile şi ambalajele din plastic;
-deşeurile menajere produse zilnic de locuitorii oraşului, abandonarea lor pe terenuri virane, în albiile rîurilor, lipsa infrastructurii de colectare selectivă a acestora;
-ploile acide schimbă compoziţia apelor făcîndu-le toxice pentru vieţuitoare dar şi distrugerea arborilor din păduri modificînd mediul natural al animalelor;
-încălzirea globală va determina apariţia aici în sudul ţării a multor zone deşertificate datorită temperaturilor foarte ridicate şi a lipsei totale de precipitaţii pe timpul verii.
    Efectele poluării au început să aibe efecte negative asupra sănătăţii oamenilor prin apariţia problemelor respiratorii, a astmului bronşic, a alergiilor, iritaţii a ochilor, afecţiuni ale sistemului nervos, boli hepatice, afecţiuni ale tiroidei.
Prin Legea 101/2011 republicată şi îmbunătăţită în 2014 se urmăreşte prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului după principiul ,,Poluatorul plăteşte”.
    Ecologizarea, strategii pe termen lung prin curăţarea şi toaletarea zonelor verzi şi de agrement de deşeuri, pe rîuri sau în păduri, prin voluntariat, campanii publicitare şi în mass-media. Colaborarea cu furnizorii care implementează practici de mediu prietenoase, cu ONG-uri, Garda de Mediu, organizarea de videoconferinţe de promovare a protecţiei mediului. Organizarea de Audituri de Mediu la nivelul Consiliului Judeţean şi al Primăriei Giurgiu, implicarea tuturor unităţilor şcolare. După cum se vede soluţii există, avem nevoie de multă voinţă şi colaborare strînsă cu instituţiile implicate……

BIBLIOGRAFIE: Primăria Municipiului Giurgiu, Audit de Mediu-Audit Ecologic, 2021.

Ioniță Elena Mariana

Ioniță Elena Mariana

Profesor de Discipline economice, Instruire practică la Liceul Tehnologic Tiu Dumitrescu Mihăilești, Giurgiu;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link