Jocuri didactice Clasele primare

    Unul din mijloacele folosite frecvent în cadrul procesului de instruire și educare a școlarilor și care și-a dovedit eficiența este jocul didactic. Prin joc, copilul învață cu plăcere, devine interesat față de activitatea ce se desfășoară, cei timizi devin cu timpul mai volubili, mai activi, mai curajoși și capătă mai multă încredere în capacitățile lor, mai multă siguranță și rapiditate în răspunsuri.

1.LANȚUL CUVINTELOR
Disciplina: Comunicare în limba română
Clasa a II-a
În acest joc se verifică gradul de însușire a cunoștințelor, activarea vocabularului, dezvoltarea gândirii asociative și memoria.
Sarcina didactică: găsirea unor denumiri de mașini, animale, plante etc. denumiri geografice și înlănțuirea lor după litera finală.
   Jocul este atractiv și se desfășoară pe grupe formate din câte 8-10 elevi. Membrii fiecărei grupe își vor alege câte un responsabil care va stabili ordinea la răspuns.
După ce clasa a fost organizată pentru joc, se explică elevilor că în funcție de ultima literă a cuvântului (denumirii) pe care învățătorul o scrie pe tablă, membrii aceleiași echipe vor trebui să găsească alte denumiri (eventual pe aceeași temă) care să înceapă cu litera respectivă, fără însă să repete vreunul din cuvintele scrise.
   Prima grupă vine la tablă. Învățătorul scrie, de exemplu, cuvântul ,,leu”, după care elevul va da primul răspuns, va căuta să găsească o altă denumire (de animal), al cărui literă inițială este ,,u”. Pentru aflarea cuvântului și scrierea lui, fiecare elev are la dispoziție 1 minut.
   Se continuă jocul cu ceilalți elevi, până ce responsabilul va declara că acestea sunt toate exemplele pe care le-au găsit, fără însă ca timpul de lucru să depășească 8-10 minute. Se verifică dacă fiecare cuvânt respectă regula și se acordă atâtea puncte câte răspunsuri corecte s-au scris.
   Urmează la joc echipa a doua, apoi a treia cu care se va proceda identic. Va câștiga grupa care a realizat lanțul cel mai lung și mai corect. Jocul poate fi jucat și de elevii claselor mai mari, punând sarcini mai dificile.
    Exemple de denumiri pe aceeași temă, legate în lanț:
Nume de animale: lup – porc – cal – leu – urs;
Prenume: Dina – Albert – Tomas – Sandu – Ursula;
Nume de orașe: Arad – Drăgășani – Iași – Ilfov – Voineasa.

2.CÂȚI ANI AI?
Disciplina: Matematică
Clasa a IV-a
   Scopul acestui joc este consolidarea deprinderilor de calcul mintal rapid, dezvoltarea atenției și memoriei.
   Învățătorul va arăta elevilor că cei ce vor fi chemați la joc vor trebui să fie foarte atenți și să nu răspundă decât la întrebările puse, iar dacă vor calcula corect, colegul lor le va spune cu precizie care eate vârsta în ani a lor, a fraților sau a părinților.
   În prealabil, pentru ca interesul și surpriza să fie cât mai mari, este necesar ca învățătorul să instruiască separat 2-3 elevi asupra modului în care vor trebui să procedeze. Un elev din cei instruiți și altul care se oferă vor veni în fața clasei. Cel instruit amintește interlocutorului său că nu trebuie să spună niciun alt număr înafară de cele ce i se vor cere și că atunci când a terminat de efectuat operațiile indicate, să anunțe prin cuvântul ,,gata” (calculul va fi făcut oral sau în scris, după aprecierea învățătorului). Pentru a afla vârsta precisă în ani, se aplică formula următoare:
-a cui vârstă vrei să o afli?
-înmulțește vârsta persoanei a cărei vârstă trebuie găsită cu 2;
-adaugă la rezultatul aflat 5;
-înmulțește rezultatul cu 5;
-spune ce număr ai obținut.
   Elevul care a pus întrebarea preia rezultatul comunicat, care va trebui să aibă ultima cifră 5 și o elimină. Din ce i-a rămas, scade 2, iar numărul obținut este vârsta în ani a colegului lui.
Exemplu: fratele elevului întrebat are 10 ani. Conform indicațiilor primite, el va trebui să
calculeze în felul următor:
10 x 2 = 20;
20 + 5 = 25
25 x 5 = 125
   În continuare, elevul care a întrebat elimină pe 5 și rămâne cu numărul 12, iar din acesta scade 2 și obține numărul 10, după care spune: fratele tău are vârsta de 10 ani.

Picture of Ionce Veronica

Ionce Veronica

Profesor învățământ primar la Liceul Tehnologic ,,Grigore C. Moisil" Târgu Lăpuș, 21 de ani vechime la catedră;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link