Les moments de la journee-Clasa a VI-a, L2

Tema : Activităţi cotidiene, momentele zilei, exprimarea orei
Clasa a VI-a, L2
Competenţe vizate: competenţa de comunicare, competenţe matematice, sociale şi civice

Activitatea 1 – 10 min

Propun elevilor un joc- în grupe de 4 elevi – pentru a consolida cunoştinţele referitoare la vocabularul casei, mobilier; voi nota pe tablă o propoziţie care exprimă o nevoie, elevii vor răspunde la întrebări.
Ex. Je suis fatiqué. Où je dois-aller?
Allez dans ta chambre! Il y a un lit.

Câteva idei pt. joc. Je veux lire, écouter de la musique, je dois faire mes devoirs, je dois faire des recherces sur internet, je veux danser, je veux dessiner, je veux faire du vélo, je veux regarder un film, je veux prendre une douche…

Activitatea 2 – 15 min

Elevii vor viziona un video -Les moments de la journée – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=DSecOfsFjcg
Verificarea mesajului audiat prin exerciţii de tipul adevărat / fals, răspunde la întrebări, asociere,
a)Vrai ou faux
b)De quoi parle-t-il? Il parle d une journée.
c)Où fais tu ces activités? À quel moment de la journée? Associe! ( manual p.33)
Ex. Je dors- dans ma chambre-le soir
Je prends le dîner- dans la cuisine- le soir
Observarea, notarea şi repetarea unor cuvinte referitoare la activităţile cotidiene.
Utilizarea verbelor faire/ prendre în diferite situaţii de comunicare.

Activitatea 3- 15 min
Elevii vor citi dialogul, din manual digital, p.35, urmat de exerciţiile vrai/faux, răspundeţi la întrebări. Elevii vor nota activităţile precizând ora şi explicând acţiunea.
Simulări cu ceas… Quelle heure est-il ? Complète les horloges. În perechi, vor nota ora cerută de colegul de bancă.
Joc: minciună sau adevăr. Spuneţi 3 activităţi ( precizaţi activitatea, momentul zilei şi ora) pe care le faceţi colegului de bancă dintre care una să fie falsă. Colegul ghiceşte care-i adevărată şi care-i falsă.

Activitatea 4 – 10 min
Elevii vor desena, pe o foaie de hârtie 5 activităţi pe care le fac într-o zi, notând activitatea, momentul zilei şi ora. Vor prezenta desenele în faţa clasei.
Temă: fişa Écris la journée d Amélie
Se fac aprecieri verbale frontale şi individuale referitoare la activitatea desfăşurată, se notează elevii activi;

Picture of Farcaș Mariana Camelia

Farcaș Mariana Camelia

Profesor de Limba franceză la Școala Gimnazială Ibănești;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link