Fiche de travail-Mangez sain, mangez bio! Classe: VIème(var.2)

Picture of Agapie Mariana

Agapie Mariana

Profesor de Limba Franceză la Liceul Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, Panciu, gradul didactic I, performanțe deosebite cu elevii la diferite concursuri școlare: Francochanson, Orthofrançais, Olimpiada de Limbi Romanice, etapa județeană și națională;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link