Elaborarea testelor de evaluare la disciplina geografie la clasa a IV-a

Testele și fișele de evaluare se construiesc cu ajutorul diferitelor tehnici de testare (obiective
sau subiective), pe baza diferitelor tipuri de itemi. Itemii dintr-un test reprezintă sarcini de evaluarecare conturează o relație stansă între obiective și conținuturile disciplinei.

1. Itemi obiectivi, cu răspunsuri închise:
a) Cu alegere duală
Ex. Încercuiește litera A, dacă răspunsul este adevărat și litera F, daca răspunsul este greșit.
– Delta Dunării este situată în sudul Romaniei A/F

b) Tip pereche
Ex. În coloana din stânga sunt denumirile grupelor Carpaților Meridionali, iar în coloana din
dreapta sunt denumiri de munți. Asociază(prin sageți)corespunzător cele două coloane:
1.Grupa Bucegi a) Munții Lotrului
2.Grupa Fagaraș b)Munții Piatra Craiului
3. Grupa Parâng c)Munții Godeanu
4.Grupa Retezat d)Munții Iezer

c) Cu algere multiplă
Ex. Alege varianta corectă: România se invecinează la Nord cu:
a) Bulgaria b)Republica Moldova c)Ucraina d)Serbia

d)Cu răspuns scurt:
Ex. Scrie răspunsurile corecte care să completeze propozițiile următoare:
1.Cel mai mare port maritim al țării noastre se numește…….
2.Mureșul și Oltul izvorăsc din Carpații….

2. Itemi subiectivi cu răspunsuri deschise:
a) de explicare:
ex. Explică în ce mod s-au format munții Carpați.
Precizează cum se formează circuitul apei în natură.

b) de argumentare:
Ex. Argumentează prin două idei afirmația ca România este o țară dunareană.

c) de comparare:
Ex. Precizează două asemănări și două deosebiri între Carpații Orientali și Carpații Meridionali, în
ceea ce privește relieful.

d) de descriere:
Ex. Descrie localitatea natală din punct de vedere fizico geografic.

e) de interpretare a documentelor:
Ex: Precizează, pe baza graficului alăturat, cum a evoluat numărul de locuitori din țara noastră, în
ultimii cinci ani.

f) de tip eseu(simplu, sau structurat dupa o schemă dată)
Ex. -Explică în maxim o jumătate de pagină, afirmația: Romania are toate tipurile de relief
-Caracterizează în maxim o pagină Carpații Meridionali. În caracterizare vei preciza: limitele,
caracteristicile reliefului, subdiviziunile, resursele naturale.

g)de analiză
Ex:Explică ce efecte are defrișarea pădurilor situate pe coastele dealurilor

h) de calcul
Ex:Calculează dimensiunile sălii de clasă, pentru a întocmi panul clasei

Picture of Mușat Nicoleta

Mușat Nicoleta

Profesor de Geografie la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Buzău, Profesor asociat pe catedra de Didactica Geografiei la Facultatea de Științele Educației- Universitatea București- filiala Buzău, metodist IȘJ Buzău;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link