Elaborarea testelor de evaluare la disciplina geografie la clasa a IV-a

Testele și fișele de evaluare se construiesc cu ajutorul diferitelor tehnici de testare (obiective
sau subiective), pe baza diferitelor tipuri de itemi. Itemii dintr-un test reprezintă sarcini de evaluarecare conturează o relație stansă între obiective și conținuturile disciplinei.

1. Itemi obiectivi, cu răspunsuri închise:
a) Cu alegere duală
Ex. Încercuiește litera A, dacă răspunsul este adevărat și litera F, daca răspunsul este greșit.
– Delta Dunării este situată în sudul Romaniei A/F

b) Tip pereche
Ex. În coloana din stânga sunt denumirile grupelor Carpaților Meridionali, iar în coloana din
dreapta sunt denumiri de munți. Asociază(prin sageți)corespunzător cele două coloane:
1.Grupa Bucegi a) Munții Lotrului
2.Grupa Fagaraș b)Munții Piatra Craiului
3. Grupa Parâng c)Munții Godeanu
4.Grupa Retezat d)Munții Iezer

c) Cu algere multiplă
Ex. Alege varianta corectă: România se invecinează la Nord cu:
a) Bulgaria b)Republica Moldova c)Ucraina d)Serbia

d)Cu răspuns scurt:
Ex. Scrie răspunsurile corecte care să completeze propozițiile următoare:
1.Cel mai mare port maritim al țării noastre se numește…….
2.Mureșul și Oltul izvorăsc din Carpații….

2. Itemi subiectivi cu răspunsuri deschise:
a) de explicare:
ex. Explică în ce mod s-au format munții Carpați.
Precizează cum se formează circuitul apei în natură.

b) de argumentare:
Ex. Argumentează prin două idei afirmația ca România este o țară dunareană.

c) de comparare:
Ex. Precizează două asemănări și două deosebiri între Carpații Orientali și Carpații Meridionali, în
ceea ce privește relieful.

d) de descriere:
Ex. Descrie localitatea natală din punct de vedere fizico geografic.

e) de interpretare a documentelor:
Ex: Precizează, pe baza graficului alăturat, cum a evoluat numărul de locuitori din țara noastră, în
ultimii cinci ani.

f) de tip eseu(simplu, sau structurat dupa o schemă dată)
Ex. -Explică în maxim o jumătate de pagină, afirmația: Romania are toate tipurile de relief
-Caracterizează în maxim o pagină Carpații Meridionali. În caracterizare vei preciza: limitele,
caracteristicile reliefului, subdiviziunile, resursele naturale.

g)de analiză
Ex:Explică ce efecte are defrișarea pădurilor situate pe coastele dealurilor

h) de calcul
Ex:Calculează dimensiunile sălii de clasă, pentru a întocmi panul clasei

Mușat Nicoleta

Mușat Nicoleta

Profesor de Geografie la Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Buzău, Profesor asociat pe catedra de Didactica Geografiei la Facultatea de Științele Educației- Universitatea București- filiala Buzău, metodist IȘJ Buzău;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link