Jocurile de mișcare în lecția de educație fizică

Prin joc se realizează mai ușor sarcinile lecției de educație fizică, se asigură densitatea creând bună dispoziție. Jocul de mișcare poate fi folosit în toate momentele lecției, contribuind la realizarea obiectivului propus.  În cadrul jocurilor, copiii învaţă să respecte reguli, învaţă să fie ordonaţi şi disciplinaţi. Propun câteva jocuri folosite pentru învățarea și consolidarea deprinderilor și priceperilor motrice din jocurile sportive.
1.Jocuri folosite pentru „Obișnuirea cu mingea”:

Mingea prin tunel

Condiții: Sală sau teren; numar jucătorilor este nelimitat;
Descriere: Efectivul este împărțit în patru echipe egale ca număr, așezate pe șiruri, în stând depărtat, înapoia liniei de plecare. Primul din fiecare echipă este conducătorul jocului și are în mână o minge. La semnalul profesorului, primii rostogolesc mingea prin tunel spre ultimul din echipă. Acesta prinde mingea, aleargă prin dreapta șirului și se așează în față, cu picioarele depărtate se apleacă înainte și rostogolește mingea prin tunel. Jocul continuă astfel până când, primul jucător din fiecare echipă revine în capul șirului.
Reguli: Dacă mingea iese afară din tunel, jucătorul pe lângă care a ieșit aleargă după ea, se întoarce la locul său și o transmite mai departe.
Indicații metodice: Nu se admit bruscări, cu cât elevii sunt mai mari, distanța dintre jucători este mai mare.
Aruncă mingea căpitanului și așează-te

Condiții: Sală sau teren; număr nelimitat de jucători.
Descriere: În fața echipei se plasează un jucător ,,căpitanul”, cu fața spre jucători. La comanda de începere a jocului ,,căpitanul” care deține mingea, aruncă mingea primului jucător din șir, acesta o prinde, o aruncă înapoi la ,,căpitan” iar după aceea se așează jos în poziția ghemuit.
,,Căpitanul” aruncă mingea următorului și jocul continuă. După ce o primește de la ultimul, căpitanul aruncă mingea în sus, iar copiii se ridică în picioare.
Reguli: Dacă unul dintre copii scapă mingea, este obligat să se ducă după ea, apoi să continue jocul. La reluarea jocului ,,căpitanul” este schimbat cu ultimul din șir, iar fostul căpitan trece în capătul formației.

Suveica cu mingea
Condiții: Sală de sport sau teren; număr nelimitat de jucători; mingii în funcție de numărul echipelor.
Descriere: Efectivul clasei este împărțit în echipe egale ca număr. Fiecare echipă se așează față în față pe două șiruri. Primii jucători din șir dețin mingea. La semnalul profesorului, cei care dețin mingea o pasează primului din grupa din față, apoi fuge la coada grupei care a primit mingea. Cel care a primit mingea o aruncă primului din șirul din față și fuge la coada șirului care a primit mingea. În felul acesta toți jucătorii din fiecare grupă își schimbă locurile.
Reguli: Jucătorul care a scăpat mingea aleargă după ea și continuă jocul; distanța între șiruri va fi de 3-4 m; nu se admit bruscări/împingeri.
Indicații metodice: Distanța dintre șiruri poate fi mărita sau micșorată.

2.Jocuri folosite pentru ,,Prinderea, ținerea și pasarea mingii”:

Mingea în zig-zag
Condiții: Teren, sală mare; număr nelimitat de jucători; mingi corespunzător numărului de echipe.
Descriere: Jucătorii se vor așeza pe două linii față în față, la distanța de 3-4 m., având între jucătorii aceleiași linii, distanța de 1m. Se trece apoi la numărătoarea jucătorilor “câte doi” din flancul drept și se continuă cu cealaltă linie. Jucătorii cu numărul 1 vor avea în față jucătorii cu numărul 2. Jucătorii cu același număr formează o echipă. Jucătorii dintr-o extremă primesc câte o minge, pe care la semnal o pasează în zig-zag jucătorilor cu același număr. Când mingea ajunge la ultimii jucători, este pasată invers până când ajunge la jucătorul de la care a plecat. Câștigă echipa care a terminat prima.
Reguli: Jucătorii vor lovi mingea numai cu piciorul și în modul stabilit inițial de profesor. După două trei repetări se poate schimba regula – pasarea doar cu mâna.
Indicatii metodice: Distanța dintre jucători este variabilă in funcție de vârsta și posibilitățile copiilor.

Mingea la căpitan

Condiții: Sală, teren; număr nelimitat de jucători.
Descriere: pe șiruri, cu căpitanii în față, se folosește mingea de oină. Căpitanul aruncă o dată, sau de două ori, fiecărui coechipier care îi trimite înapoi și după aceea trece la coada șirului.
Căștigă echipa care termină prima.
Varianta: Din aceeași formație, jucătorii se așează ghemuit sau șezând după ce au primit și trimis mingea.

Huștiuluc

Condiții: Sală, teren; număr nelimitat de jucători; minge de handbal.
Descriere: Jucătorii se împart în două echipe egale. Mingea se pune la centru, iar jucătorii se așează înapoia liniei de fund. La semnal, jucătorii ambelor echipe aleargă spre minge. Cel care ia mingea o pasează colegilor și încearcă prin pase să ajungă la linia de fund adversă pentru a așeza mingea dincolo de aceasta. Adversarii se apară și caută să intre în posesia mingii. Dacă mingea este așezată pe sol, se marchează punct și jocul se reia de la centru.
Reguli: Mingea se așează, nu se aruncă.
Indicații metodice: Dacă în clasa respectivă sunt mulți elevi și terenul este mic, se vor face patru echipe care vor juca alternativ.

Picture of Tranulea Vasile

Tranulea Vasile

Profesor titular, specializare Educație fizică și sport la Școala Gimnazială ,,Panait Cerna" Cerna, gradul didactic I, 20 ani vechime în învățământ;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link