Locul și rolul jocurilor de mișcare în lecția de educație fizică

   Jocul este domeniul principal în care se manifestă şi se exersează imaginaţia, climatul psihologic cel mai favorabil al copilului pentru a se forma, dezvolta armonios. De asemenea jocul este un exerciţiu care pregăteşte copilul pentru viaţă, este oglinda mediului în care trăieşte se dezvoltă copilul. În funcție de obiectivul urmărit, jocurile de mișcare pot fi folosite cu succes în aproape toate momentele lecției de educație fizică și trebuie să-și propună atingerea obiectivelor operaționale de natură psiho-motrică, cognitive și socio-afective.

Jocuri folosite în „Dezvoltarea / educarea calităților motrice viteza sau îndemânarea”

1.Jocuri pentru dezvoltarea vitezei:

Crabii si creveții

Condiții: Teren sau sală mare; numărul jucătorilor este nelimitat.
Descriere: Elevii, împărțiți în două echipe egale ca număr, se afla față în față la 1-2 pași unul față de celălalt. O echipă se numește „crabii” iar cealaltă „creveții”. Profesorul numește una din echipe, care atunci când își aude numele se întoarce și fuge în linie dreaptă în viteza cea mai mare. Elevii din echipa cealaltă aleargă după ei încercând să-i atingă, primind astfel un punct. Câștigă echipa care totalizează mai multe puncte.
Reguli: Elevii vor încerca să alerge în linie dreaptă pentru a nu provoca accidente.
Indicații metodice: Distanța de alergare se stabilește în funcție de obiectivele operaționale psiho- motrice propuse.

Cursa pe numere

Jucătorii împărțiți în echipe egale ca număr se afla în poziția șezând încrucișat.
Componenții ambelor echipe primesc un număr de ordine pe care trebuie să-l
rețină. La comandă, copiii care își aud numărul ocolesc în alergare o dată echipa
și revin la locurile lor în poziția inițială, câștigă un punct pentru echipa sa.
Jocul se termină după ce toți copiii au alergat. Echipa care totalizează mai multe
puncte este declarată căștigătoare.

Ștafeta simplă
Condiții: Sală sau teren.
Descriere: Jucătorii sunt așezați pe echipe, pentru ștafetă. La distanța de l0-20
pași de la linia de plecare se fixează punctul de întoarcere. La semnal primul jucător
pleacă, ajunge la linia de oprire sau jalon și aleargă înapoi până la linia de plecare,
predând ștafeta următorului. Câștigă echipa care termină prima.
Reguli: Nu este indicat să se arunce ștafeta.
Indicații metodice: Distanța de alergare se stabilește în funcție de numărul de elevi
și de obiectivele operaționale propuse.

2.Jocuri pentru dezvoltarea îndemânării:

Cursa în saci

Condiții: Sală sau teren; Număr nelimitat de jucători; Saci corespunzător numărului
de echipe.
Descriere: Organizarea echipelor pentru ștafetă, pe șiruri – număr egal, în
spatele unei linii de plecare și la distanța de 10-20 pași de linia de întoarcere. În fața
fiecărei echipe se găsește un sac pe care la semnal, primul jucător îl trage până la brâu,
intrând cu picioarele în el, după care se deplasează până la punctul de întoarcere și
revine la echipă, lasă sacul jos și trece la coada șirului. Jocul este repetat de toți elevii
și se termină când ultimul jucător a revenit la loc. Câștigă echipa care termină prima.
Reguli: Jucătorul care a căzut se ridica și continuă cursa fără a fi ajutat.
Indicatii metodice: Distanța dus – întors să nu depășească 15- 20 m.

Rostogolește mingea

Condiții: Sală, teren; Număr nelimitat de jucători; Mingi de baschet sau medicinale,
corespunzător numărului de echipe.
Descriere: Jucătorii se așează pe echipe, pentru ștafetă. La distanța de l0-20 pași de
la linia de plecare se fixează punctul de întoarcere. La semnal, primul jucător de la
fiecare echipă, pornește rostogolind pe sol prin atingere cu mâna la fiecare pas, o minge
de baschet, până la punctul de întoarcere pe care îl ocolește și revenind la echipa în
același procedeu, o dă celui care urmează și trece apoi la coada șirului. Jocul continuă,
cu fiecare jucător, până când ultimul a venit la locul lui. Câștigă echipa care a terminat
prima.
Reguli: Mingea trebuie împinsă/controlată la fiecare pas, nu se împinge departe.
Indicații metodice: Poate fi stabilit ca mingea să fie împinsă alternativ cu o mână și
cealaltă dus și întors. Se pot rostogoli în același timp două mingi de baschet.

Tranulea Vasile

Tranulea Vasile

Profesor titular, specializare Educație fizică și sport la Școala Gimnazială ,,Panait Cerna" Cerna, gradul didactic I, 20 ani vechime în învățământ;

Scroll to Top
Scroll to Top
  • 0 Facebook
  • Email
  • Imprimă
  • Copiază legătura
Copy link