Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a

*Opțional Completează-ți numele! (Pentru clasament și diplomă)
[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]
Dragă utilizatorule, înainte de a începe evaluarea finală, ține minte următoarele:
 • Citește cu atenție cerințele exercițiilor!
 • Dacă nu știi un răspuns, nu te grăbi, poți merge mai departe și te poți întoarce oricând la exercițiul respectiv întrucât testul nu poate fi corectat fără ca toate exercițiile să fie lucrate!
 • Scrie cu diacritice(ă, î, â, ș, ț)!
 • Ține cont de scrierea corectă a cuvintelor!
 • Formulează-ți răspunsurile conform cerințelor!
 • Uită-te după indicii!
[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect sarcinile date:

 „Pe o insulă mică şi singuratică din mijlocul mării, se afla un bordei. În bordei trăia un moşneag cu nevasta sa bătrână şi cam rea de gură. Erau tare săraci şi se hrăneau numai cu peştii prinşi în mare, cu un năvod.
      Odată, pescarul avu noroc şi prinse, în năvod, un peştişor de aur, care sclipea în soare ca o perlă nestemată.
       - Pescarule cumsecade! se rugă peştişorul căzut în plasă. Dă-mi drumul în mare! Drept răscumpărare, orice dorinţă ţi-o voi împlini.
        Năucit că aude un peşte vorbind ca un om, moşneagului i se făcu milă, îl luă în palmă ca pe o bijuterie şi-l azvârli în marea cea albastră. Se întoarse la bordei şi-i povesti babei păţania.
     - Eşti un neghiob! sări ea cu gura. Cum? Să ai în mână un peştişor de aur şi să-l azvârli în mare?! Ne-am fi îmbogăţit, moşnege.
    Cicălit de nevastă, moşneagul fugi la ţărm şi strigă astfel:
    - Peştişorule de aur! Hai, ţine-te de cuvânt şi scoate-ţi capul din apă!”


         (Peştişorul de aur – basm rusesc)

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri:

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 Bordeiul se afla pe o insulă, în mijlocul mării.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Bătrâna era o femeie blândă şi tăcută.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 Pescarul a prins în năvod un peştişor de argint.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Moşneagul era un om cumsecade şi milos

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Baba dorea să se îmbogăţească cu orice preţ.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Selectează de mai jos ideea principală a fragmentului dat:

„Pe o insulă mică şi singuratică din mijlocul mării, se afla un bordei. În bordei trăia un moşneag cu nevasta sa bătrână şi cam rea de gură. Erau tare săraci şi se hrăneau numai cu peştii prinşi în mare, cu un năvod.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 Scrie pe spaţiul din dreapta, cuvântul care nu se potriveşte între cuvintele cu înţeles asemănător din fiecare şir de cuvinte:

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

ghinion, noroc, şansă-

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

săraci, bogaţi, nevoiaşi -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

cumsecade, necinstit, onest-

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

deştept, neghiob, prost -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

tace, vorbeşte, zice  -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Scrie perchile de cuvinte cu înţeles opus, selectându-le din lista dată:

 împlinire, cumsecade, tăcută, bătrân, guralivă, tânăr, a se îmbogăți, dezamăgire, a sărăci, răutăcios; 

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

răutăcios-

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

guralivă-

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

bătrân -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

împlinire-

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 a se îmbogăți -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

În enunțul „Pe o insulă mică şi singuratică din mijlocul mării, se afla un bordei", verbul se afla, este scris la timpul....

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]
Analizează cuvântul moșneagul, completând casetele date:
[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

partea de vorbire -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

felul -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

numărul-

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

genul -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Scrie în casetele libere, varianta corespunzătoare dintre cuvintele date în paranteză:

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Pe Costel ……. întreb dacă scorul meciului a fost ……. .

  ( n-ai, nai, ce-l, cel, nu-l, nul, s-ar, sar )

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

- Marcel, ……. auzit că Victor ştie să cânte la …… ?

  ( n-ai, nai, ce-l, cel, nu-l, nul, s-ar, sar )

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

……. părea că eu ……. mai mult la groapa cu nisip.

  ( n-ai, nai, ce-l, cel, nu-l, nul, s-ar, sar)

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

……. supără pe Andrei …….. mai tare?

  ( n-ai, nai, ce-l, cel, nu-l, nul, s-ar, sar)

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Selectează din propoziţia În bordei trăia un moşneag cumsecade. :

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Predicatul -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Subiectul -

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Ordonați propozițiile după înțeles și numerotați-le:

Vecina lor, învățătoarea, îi iartă și îi sfătuiește să se joace pe terenul de sport al școlii din apropiere.
Bogdan și Dragoș sunt vecini cu învățătoarea lor.
Deodată, mingea lovește geamul învățătoarei.
Ei joacă fotbal în fața blocului.
Ce zi cu ghinion! gândesc ei cu părere de rău.
Cu obrajii îmbujorați își cer scuze pentru fapta lor.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 Vecina lor, învățătoarea, îi iartă și îi sfătuiește să se joace pe terenul de sport al școlii din apropiere.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 Bogdan și Dragoș sunt vecini cu învățătoarea lor.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

 Deodată, mingea lovește geamul învățătoarei.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

  Ei joacă fotbal în fața blocului.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

  Ce zi cu ghinion! gândesc ei cu părere de rău.

[Evaluare finală-Limba și literatura română-clasa a IV-a]

Cu obrajii îmbujorați își cer scuze pentru fapta lor.

 • Articole autor
AcademiaABC Administrator

Platforma educațională Academiei ABC vă oferă cele mai bune și interesante materiale didactice sub formă de teste online, rebusuri online, fișe de lucru pentru grădiniță și clasele primare și multe altele.

urmărește-mă pe
Te-ar mai putea interesa:
Scroll to Top
Scroll to Top

REȚINE!

Înainte de a începe testul, fii sigur că ai consultat" Modalitatea de completare a testelor online". Dacă nu, dă un click pe butonul de mai jos.

 • 309 Facebook
 • Email
 • Imprimă
 • Copiază legătura
Copy link